สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้ในงาน PLC และระบบ IOP

วันนี้ (6 ก.พ 63) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้ในงาน PLC และระบบ IOP ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

เปลี่ยนภาษา