ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ และ กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ในวันที่ (12 ก.พ 63)

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ และ กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ในวันที่ (12 ก.พ 63) เวลาลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 07.30 -15.00น. ณ บริเวณชั้น1 หน้าหน่วยงานประชาสัมพันธ์ อาคารศูนย์ภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

เปลี่ยนภาษา