คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

วันที่ (13 ก.พ 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระอาทิ กำกับ ติดตาม อาจารย์ประจำหลักสูตร, กำกับ ติดตาม แผนสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562, กำกับ ติดตาม แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ,กำกับ ติดตาม แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

เปลี่ยนภาษา