สาขาร่วมกับสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิผล(SIMTec) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดชลบุรี (4 มี.ค 63)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา