งานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสรุปข้อมูลในการศึกษาบริบทพื้นที่และเขียนข้อเสนอโครงการ จำนวน 5 สาขาวิชา ณ ห้องพระวิษณุกรรม ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (4 มี.ค 63)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา