ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. แยมมะม่วง

แยมมะม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. กล้วยคาราเมลรังนก

กล้วยรังนก

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ชาใบหม่อนผสมหญ้าหวาน

ชาใบหม่อนผสมหญ้าหวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. น้ำสับปะรด สูตรหญ้าหวาน

น้ำสับปะรด สูตรหญ้าหวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

5. เยลลี่สับปะรด

เยลลี่สับปะรด

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปลี่ยนภาษา