มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

หลักสูตรอบรมออนไลน์ ภายใต้โครงการ

ด้าน Financial Literacy

ด้าน Digital Literacy

ด้าน Digital / Social / English

ด้าน Social Literacy

ติดตามการดำเนินงานของคณะได้ที่นี่

https://www.facebook.com/technorruresearch/

เปลี่ยนภาษา