สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์         :  038-568191

เบอร์ภายใน    :  7300 สำนักงานคณะ

โทรสาร           :  038-568191

อีเมล               :  Office@techno.rru.ac.th

เพจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                                       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

เปลี่ยนภาษา